Ramowa umowa taryfowo-płacowa (iGZ)

Bardzo ważnym dokumentem w przypadku pracowników pracujących w Niemczech, a zatrudnionych przez niemieckie agencje pracy jest ramowa umowa taryfowo-płacowa, czyli w skrócie niemiecka umowa. Należy tutaj jednak nadmienić, że nie dotyczy ona pracowników oddelegowanych do pracy przez agencje w Polsce. To na jej podstawie zostaje nawiązany pomiędzy pracownikiem z polski a niemiecką agencją stosunek pracy.

W dokumencie tym można znaleźć odpowiedzi na wszelkie nurtujące nas pytania np. o długości przysługującego nam urlopu, grupy uposażenia czy należnego wynagrodzenia. Warto zwracać uwagę czy zatrudniającą nas agencja jest członkiem niemieckiego układu zbiorowego iGZ. To kodeks etyczny iGZ stoi gwarantuje pracownikowi na straży długofalowe bezpieczeństwo dzięki przepisom ustawowym. Umowa taryfowo-płacowa zawiera także informacje o prawach pracownika tymczasowego. Zapraszamy do lektury: Tarifvertrag-iGZ-DGB

Udostępnij wpis